Изберете страница

Има ли оптимален брой пъти показвания на реклама на потребител във Facebook? Влияе ли се от качеството на рекламата? Проучване на най-голямата социална мрежа ни дава отговор.

 
Колко често трябва да се показва реклама на един потребител
 

Специалистите по SMM (Маркетинг на социалните мрежи) отдавна наблюдават внимателно две метрики, които са от критично значение за рекламата във FacebookReach и Frequency. Често Reach (до колко хора достига дадена реклама) получава основна част от вниманието, когато се наблюдават резултатите от кампании. Въпреки това Frequency (колко често някой вижда реклама) може да бъде ключов за припомняне на рекламата на потребителите и да действа като стимул за извършване на желаното действие.

 

Повечето импресии носят по-добър резултат – до един момент

Проучването на Facebook IQ доказва, че въпреки че няма универсална перфектна честота на показвания на реклама, по-високите честоти често предизвикват промяна в поведението на потребителите и водят до увеличение на шанса за покупка от тяхна страна.

 
Графика с оптимална честота на показване на реклама

Изт. Facebook.com

Въпреки че проучването не взима под внимание продължителността на кампанията данните показват, че след определен момент брандовете започват да получават все по-малко полза от достигането до един и същ потребител.

 

Прекаляването с всичко води до негативни резултати. Затова и честотата на показвания на реклами трябва да се следи внимателно. Какъв Frequency rate е оптимален? Facebook отговаря на този важен въпрос.

 

За да се установи това, Facebook преглеждат 2439 Brand Lift кампании, проведени между ноември 2019 г. и март 2020 г. с рекламодатели в 6 различни индустрии. Целта е да се проучи освен въздействието на честотата на показване на рекламите, така и точката, в която ефектът от тези импресии става негативен, намалявайки ангажираността на потребителите (Engagement rate). При прекомерно показване на рекламата се стига до така наречената “точка на намаляващата възвръщаемост”.

 

С помощта на Brand Lift методология (най-общо тя изследва доколко дадена кампания и предлагания в нея продукт/услуга биват възприети и запомнени от потребителите) Facebook изследва разликата в ефекта на показване на една реклама, в зависимост от броя показвания. Процесът включва анкети и други измерителни инструменти, с които брандовете извършват изследването. Резултатите показват, че средно след 5-6 импресии, нивата на представяне на рекламите започват да спадат. Имайки тази информация всеки може да достигне до оптималната ангажираност на потребителите с правилните настройки.

 

Креативността на рекламата оказва влияние, когато представянето достигне плато

 

Да, логично, “добрите” криейтиви – тези, които се представят силно – носят по-добри резултати дори при повече импресии, в сравнение с други по-слаби реклами.

 

И обратното, “слабите” криейтиви – тези с по-слабо представяне – достигат плато много по-скоро в сравнение с по-качествени реклами. С други думи, по-високите нива на показвания на рекламата не помагат в такива ситуации.

 

Потребителите са реагирали положително на реклами, които са били по-подходящи за тях дори без повтаряне на рекламата. Качеството на предлагания продукт/услуга, аудиторията и криейтивът оказват влияние.

 
Графика Честота реклама Facebook

Изт. Facebook.com

Какво означава всичко това за дигиталните маркетолози?

 

Трябва да следят за точката за намаляваща възвръщаемост при показване на рекламите

По-големият брой показвания на реклама обикновено води до по-добри резултати, но при достигане на плато, бизнесите започват да получават по-малко ползи от всяка следваща импресия. Определянето на момента на това плато е от ключово значение за подобряване на ефективността на кампанията.

 

Трябва да се осигури качествен криейтив, за да се постигнат по-добри резултати и при повече импресии

Висококачествените криейтиви достигат платото на оптималният Ad Frequency по-късно от обикновените реклами. Тестването с помощта на A/B тестинг различни визии и съобщения към потребителите показва оптималният вариант.