Изберете страница
 

Вероятно си чувал, че “Съдържанието е цар”. Но замислял ли си се какъв е произходът на тази фраза?

През януари 1996 година, Бил Гейтс пише есе, озаглавено “Content is King”, което е публикувано на сайта на Microsoft. Тук можеш да прочетеш цялото есе.

Mаркетингът на съдържание е широко понятие, което е неделима част от света на дигиталния маркетинг.

Едно от най-популярните и пълни определения за Content marketing е това на Content Marketing Institute Inc. Според него:

 
 

Тълкуване на определението

 

Когато създаваме съдържание трябва да обърнем внимание какви бизнес или маркетинг цели обслужва то и по какъв начин насочва потребителя да стигне до покупката. Затова дефиницията започва с бизнес целите ни, които обслужват маркетинговите цели, които пък обслужват конкретно нашите content marketing цели.

 

Втората важна част в определението е, че трябва да създаваме и разпространяваме ценно и подходящо съдържание. Ценно, защото съдържанието трябва да е интересно за потребителя и трябва да му носи някаква реална стойност. Съдържанието само по себе си трябва да носи нужната полза за потребителя. Трябва да е адекватно за целевата група, която таргетираме. Трябва да помислим коя е нашата таргет аудитория, какви нужди има тя и как ние можем да ѝ помогнем. Това съдържание трябва да е консистентно. Тоест, трябва да се случва регулярно. Не може да създадем една инфографика и да очакваме с нея единствено да постигнем голям и траен успех.

 

Съдържанието няма да ни донесе възвръщаемост утре. Трябва да го създаваме постоянно, за да може то да ни носи допълнителна стойност. Колкото по-регулярно създаваме съдържанието, толкова по-значителна ще бъде възвръщаемостта от content marketing, защото той работи с натрупване.

 

Следващата част от определението за content marketing е, че съдържанието, което създаваме трябва да привлича и задържа аудиторията. Съдържание може да използваме на всеки етап на потребителската фуния. С него можем да накараме нов потребител да разбере за нашия бранд, да разбере защо сме по-добри от конкурентите и после да му отправим оферта, от която да се възползва. Различни типове съдържание имат различна роля в потребителската фуния.

 

Аудиторията, на която говорим – трябва да бъде дефинирана изключително конкретно.

 

“Мъже между 20 и 70 години” – е прекалено обща аудитория.

“Жени между 36 и 42 години, от град Сливен, които имат поне едно дете” – тук вече говорим за специфична аудитория.

 

След като сме открили нашата целева публика започваме да търсим начините, по които можем да ѝ помогнем.

 

Целта на съдържанието е то да води до някакво някакво потребителско действие, което за нас е ценно от бизнес гледна точка. Може да е абонамент за нюзлетър, може да е ангажиране с бранда (гледане на наше видео на повече от 2 минути напр.) и т.н. Не е задължително да е продажба.

 

Елементи на Content marketing

 

Content marketing има три елемента, по които работи:

  • Customer pain (Потребителска болка) – ценно съдържание, което ние създаваме – решение, което ние продаваме. Ако не решаваме потребителска болка, най-вероятно скоро работим на загуба, защото не можем да накараме хората да купуват от нас, само защото ни харесват. Пазарът предлага всякакви решения и каквото и решение да предлагаме ние, ако няма интерес към него, няма как да сработи.

  • Useful content (Полезно съдържание) – Нямаме ли полезно съдържание не продаваме. Без него правим просто реклама.

  • Solution worth buying (Продукт или решение, което си заслужава) – Без такова решение или продукт сме просто блогъри. Това не е content marketing.

Наличието на тези три елемента е задължително, за да имаме работещ content marketing.

 

Каква е разликата между реклама и content marketing?

 
 
 

Рекламата няма стойност за потребителя след определен срок. В случая след края на промоцията, никой няма да се върне, за да се наслаждава на рекламата, защото за него е била ценна единствено като маркетингово съобщение. Съдържанието от друга страна, може да бъде полезно много по-дълго време, защото дава добавена стойност на потребителя. Тук имаме рецепта за пица, която е направена като инфографика – един от популярните формати в content marketing.

 

Маркетингът днес е основно базиран на съдържание. С контент маркетинга можем най-цялостно да обясним какви са ползите на даден продукт и да ги обясним по най-добрия начин, който е адекватен за аудиторията.